خدمات دستگاه های زیر مجموعه

شناسنامه خدمت  عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
۱۶۰۲۱۰۱۲۰۰۰
نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت 04137228989
16041012101
نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور .
16021012102
بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی
16061012103
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی .
18051012104
برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری .
16051012105
اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور
۶۱۰۲۱۰۱۳۰۰۰
صدور، تمدید، اصلاح، ابطال و لغو پروانه موسسات سلامت 04137222110
16021013100
صدور پروانه موسسات پزشکی
16021013102
ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس تقاضای موسسه پزشکی
16021013101
تمدید پروانه مؤسسات پزشکی
16021013103
اصلاحات مورد براساس تقاضای موسسه پزشکی
16021013104
لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قراردادتاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و تاخیر در ارائه مدارک لازم
۱۶۰۳۱۰۱۴۰۰۰
توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه 04137256907
داخلی107
18041014100
تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
16031014101
صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان
16031014102
صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان
11021014103
صدور گواهی معافیت
16021014104
توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی  
۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت
04137229219
۱۶۰۴۱۰۱۶۰۰۰
فعالسازي مراکز پاسخگویی سلامت
04137229219
۱۶۰۴۱۰۱۷۰۰۰
صدور کارت بهداشت Image result for ‫دفاتر پیشخوان دولت‬‎
04137222626
۱۶۰۴۱۰۱۸۰۰۰
نظارت بهداشتی بر اماکن
04137222626
16041018100
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 
13011018101
صدور مجوز شرکتهای مبارزه با حشرات و سم پاشی
۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰
ثبت الکترونیکی گواهی ولادت و مرگ 04137222020
۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰
ثبت، نگهداری و به روز رسانی پرونده الکترونیک سلامت 04137222020
۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰
صدور،تمدید پروانه موسسات سلامت
۱۶۰۶۱۰۲۲۰۰۰
سرویس های کدگذاری سلامت 04137226511
داخلی210
۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور 04137226363
۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰
آموزش مستمر جامعه پزشکی 04137226363
۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰
ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی 04137276363
۱۸۰۴۱۰۲۶۰۰۰
ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی 04137256907
18041026100
ثبت نام و برگزاری آزمون
18041026101
 اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها
18041026102
ارزشیابی کلیه آموزهای علوم پزشکی
18041026103
برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی
۱۸۰۴۱۰۲۷۰۰۰
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی
04137256907
18041027100
ایجاد راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
18041027101
تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
18041027102
 بازنگری برنامه های آموزشی رشته های رشته های تخصصی،دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
18041027103
تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط
18041027104
 بررسی درخواست های انتقال ، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی
۱۰۰۳۱۰۲۸۰۰۰
جذب و ارتقاء اعضاي هيات علمي 04137276363
10031028100
جذب اعضای هیات علمی
10031028101
ارتقای اعضای هیات علمی
۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰
ارائه تسهيلات رفاهي اعضاي هيات علمي 04137276363
13011029100
معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن
13011029101
معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن
13011029102
نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک ها  و رفع مشکلات احتمالی
 
شماره تلفنهای ضروری
درمان ، نظارت و اعتباربخشی،صدور تمدید گواهینامه ها و پروانه و.....   04137228989
ستاد،وام،توزیع پزشک،طرح و... 04137256920-30
بهداشت،کارت بهداشت و....04137223509
 
     پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

             نسخه موبایلی ارائه خدمت