سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
 لوح سپاس
 
  بیمارستان شهید دکتر بهشتی
با استعانت از درگاه الهی تا آخر شهریور ماه پورتال اختصاصی بیمارستان شهید دکتر بهشتی راه اندازی خواهد شد  ...


تعرفه خدمات شایع بیمارستان شهید دکتر بهشتی در سال 1394