سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  نتایج آزمونها


نتایج آزمونها

دوره های معاونت بهداشتی      دوره های معاونت درمان  

   دوره های بدو خدمت             دوره های عمومی