سه شنبه 7 آذر 1402 _ 13 جمادى الأولى 1445 _ 28 نوامبر 2023
  معرفی دانشکده پرستاری و مامایی

معرفی دانشکده:

دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان مراغه بر اساس مصوبه سی و هفتمین نشست شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1369 تاسیس گردید و در سال 1386  به محل کنونی اش که شامل فضایی به مساحت 100 هکتار و زیر بنایی بیش از 8000 متر مربع می باشد انتقال یافت و در حال حاضر  نیز با استقلال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در حال فعالیت می باشد. دانشکده در مهر ماه سال 1370 با پذیرش 30 نفر دانشجو در رشته کارشناسی پرستاری با هدف تربیت نیروی کار آمد پا به عرصه آموزش عالی کشور گذاشت. هم اکنون این دانشکده با گسترش دامنه فعالیتهای خود و افزایش رشته های تحصیلی از یک رشته تحصیلی به پنج رشته که به تفکیک شامل رشته های پرستاری، علوم آزمایشگاهی ، بهداشت عمومی، فوریتهای پزشکی و اطاق عمل می باشد و با دارا بودن حدود 420 نفر دانشجوی در حال تحصیل، در راستای ارتقای سطح علمی و خدمت به جامعه می کوشد.