سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
 
 
 
 
 نظر سنجی
شما بعنوان یک شهروند چقدر از نحوه ارائه خدمات ، عملکرد و زمان رسیدن به محل حادثه توسط عوامل مرکز فوریت های پزشکی رضایت دارید؟ 
 
  اورژانس

مطالب بزودی بارگذاری خواهد شد ...