سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
 
 نام و نام خانوادگی:
عباس بهروزی

سمت:
رئیس دفتر ریاست دانشکده و مسئول روابط عمومی