Aa

روابط عمومی

نام و نام خانوادگی مسئول روابط عمومی :

حسین آفتابی  فوق لیسانس ادبیات فارسی

شرح وظايف و تشکيلات روابط عمومي

   با بررسي تعاريف مربوط به روابط عمومي، مي توان گفت که مهمترين وظيفه روابط عمومي،شناخت افکار عمومي و نفوذ در آن برای جلب رضايت افکار عمومي از سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بيرون از سازمان دنبال مي شود. بي ترديد،اين وظيفه، در قالب مجموعه ای از فعاليتهای ارتباطي صورت مي گيريد که تحت عناوين نسبتاً ثابتي شامل ارتباط با رسانه ها و سازمانها، ارتباط مردمي، پژوهش، آموزش، برنامه ريزی، انتشارات، امور  فرهنگي  و  نمايشگاهها،  سنجش  افکار  و پشتيباني  از آنها ياد مي شود.

شرح  وظايف  :

الف ) ارتباطات

 ب ) امور فرهنگي و نمايشگاهها

 ج ) انتشارات

 د ) سنجش افکار

 و ) آموزش ، پژوهش و برنامه ريزی

 


 

 الف ) ارتباطات

·         سياستگذاری،برنامه ريزی و کاربرد شيوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف،سياستها، فعاليتها، برنامه ها، کارکردها  و مواضع سازمان به مخاطبان، رسانه ها و جامعه؛

·         گرد آوری، جمع بندی و تحليل نظرها و ديدگاههای مردم، نخبگان و رسانه ها در زمينه فعاليتهای سازمان و ارايه آن به مديريت؛

·         تلاش برای تقويت هر چه بيشتر روحيه تفاهم بين کارکنان و مديران و هميت سازماني و زمينه سازی برای برقراری ارتباطات بين آنان؛

·         اعلان مواضع سازمان؛

·         عضويت و شرکت در جلسه های مهم سازمان به منظور آگاهي از سياستها، خط مشي ها، برنامه ها و روند فعاليتها ونيز آگاهي از نتايج ساير نشستها و گردهم آيي ها و جلسه ها؛

·         تدوين " تقويم جامع ارتباطات سازماني" در قالب ملاقاتها و بازديدهاي مسئولان سازمان با شخصيتهاي حقيقي و حقوقي،كاركنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولي و تلطيف روابط و تنظيم افكار عمومي؛

·         تدارك تمهيدات و اقدامات لازم براي راهنمايي ارباب رجوع و تسهيل دسترسي به مراكز و مسئولان سازمان؛

·         برنامه ريزي و اطلاع رساني به مردم درباره عملكرد سازمان به انگيزه تنوير افكار عمومي؛

·         تدوين برنامه سالانه مصاحبه هاي مسئولان سازمان با مطبوعات متناسب با اولويتهاي سازماني و نيازهاي افكار عمومي؛

·         تهيه و تنظيم اطلاعات پايه اي از سازمان براي ارايه به مراجعان و ميهمانان سازمان به زبانهاي مختلف؛

·         ايجاد ارتباط احسن با مطبوعات، راديو، تلويزيون و خبرگزاري های رسمي جمهوری اسلامي و بهره برداري بهينه از آنها براي اطلاع رساني به مردم.

ب) امور فرهنگي و نمايشگاهها

·         مشاركت در برگزاري سمينارها و گردهم آيي هاي تخصصي و عمومي درون سازماني؛

·         پوشش تبليغي ساختمانها و فضاهاي عمومي سازمان در تعظيم ايام و مناسبتهاي ويژه؛

·         تدوين و اجراي طرح جامع تبليغات براي فضاسازي فرهنگي، تبليغي در ساختمانها و محوطه ها؛

·         مديريت نمايشگاهها (سالانه ، دايمي و ...) در خارج و داخل سازمان با همكاري و مشاركت مراكز مربوط؛

·         طراحي و توليد هداياي تبليغاتي براي اهدا به مخاطبان (متناسب با سلايق و علايق قشرها)؛

·         تهيه، تدوين و اجراي نظامنامه و تقويم مراسم داخل سازمان؛

·         راه اندازي و اداره موزه و اتاق افتخارات سازمان؛

·         ترتيب دادن برنامه هاي بازديد كاركنان از طرحهاي شاخص سازمان؛

·         توليد و سفارش ساخت آگهي هاي تلويزيوني (تيزر) و فيلمهاي مورد نياز براي تبليغ عملكرد و مستندسازي سازمان؛

·         همكاري با فرهنگسراها به منظور توسعه فرهنگ سازمان با برگزاري جشنواره عكس، نقاشي و مقاله نويسي بين دانش آموزان درباره سازمان.

 

ج) انتشارات

·         تدوين كتب، جزوهها و تهيه مواد انتشاراتي به منظور معرفي سازمان؛

·         گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارشهاي مربوط به سياستها، فعاليتها، طرحها و برنامه ها با شيوهها و قالبهاي موثر و مناسب؛

·         طراحي، تنظيم و تدوين نظامنامه اشتراك، تأمين و توزيع نشريات و مطبوعات برونسازماني و نظارت بر حسن اجراي آن؛

·         تدوين و انتشار خلاصه عملكرد سالانه سازمان براي ارايه به افكار عمومي؛

·         گردآوري و توليد مجموعههاي موردي و ادواري به صورت موضوعي در قلمروهاي موردنياز مديران و كاركنان سازمان با استفاده از منابع مختلف از جمله مطبوعات كشور و همكاري با ساير حوزه ها در انتشار اين موارد؛

·         انتشار نشريه داخلي و برونسازماني سازمان؛

·         نظارت بر نحوه انتشار نشريات در سازمان.

د)سنجش افكار

·         تهيه گزارش‌هاي تحليلي ادواري (هفتگي/ ماهانه/ فصلي/ سالانه) از افكار عمومي داخل و خارج از سازمان براي ارايه به مديريت؛

·         نقد و بررسي و تحليل بازتاب فعاليت‌هاي سازمان در نظر اقشار مردم بويژه نخبگان، رسانه‌ها و دستگاه‌ها از يكسو و مديران و كاركنان از سوي ديگر و ارايه گزارش آن به مديريت؛

·         سنجش افكار عمومي درون‌سازماني به منظور بازاريابي مسائل و ارايه راه‌كارهاي مناسب به مديريت؛

·         طراحي و اجراي نظام گردآوري پيشنهادهاي كاركنان به منظور ترغيب كاركنان به مشاركت هرچه موثرتر در بهبود جريان امور سازمان؛

·         تحليل محتواي مطبوعات به صورت ماهانه، فصلي و سالانه و ارايه نتايج آن به مديريت.

 و) آموزش، پژوهش و برنامه‌ريزي

·         تهيه گزارش‌هاي عملكرد دوره‌اي از فعاليت‌هاي روابط‌عمومي؛

·         نوآوري، خلاقيت و طراحي فعاليت‌هاي جديد در قلمرو وظايف روابط‌ عمومي؛

·         نظارت و ارزيابي فعاليت‌ها و اعمال نتايج حاصل در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آتي؛

·         تهيه و تدوين برنامه و بودجه سالانه؛

·         برنامه‌ريزي، برآورد و پيگيري براي دريافت اعتبارات مورد نياز روابط عمومي بر اساس برنامه عمل سالانه؛

·         طراحي و برنامه‌ريزي براي ارتقاي كليه اموري كه به رشد كمي و كيفي ارتباط و همدلي بين سازمان و مردم و دستگاه‌ها و مديران و كاركنان با يكديگر بيانجامد؛

·         شركت دادن كاركنان در دوره‌هاي آموزشي متناسب با فعاليت‌هاي آنان؛

·         برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت و مقطع‌دار روابط‌ عمومي؛

·         برگزاري همايش آموزشي براي آشنايي كاركنان روابط‌عمومي با جديدترين دستاوردهاي علوم ارتباطات و روابط ‌عمومي؛

·         سياستگزاري، هدايت و نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه روابط‌ عمومي.

 منو
 

آخرین اخبار

تیم های فوتسال و والیبال کارکنان دانشکده علوم پزشک ...

به گزارش روابط عمومی، مهندس پوررستم معاونت توسعه مدیریت و منابع این دانشکده گفت:این تیم ها در قالب کارکنان شاغل در این دانشکده جهت حضور ...
دوشنبه 7 آذر 1401

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معرفی ش ...

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه، دکتر آرمان لطیفی به عنوان " رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی" دانشکده علوم پزش ...
سه شنبه 1 آذر 1401

رئیس اداره آموزش معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی ...

طی حکمی از سوی رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه، دکتر رضا شیری به عنوان " رئیس اداره آموزش معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه " منصوب ...
سه شنبه 1 آذر 1401

پیام تبریک رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه به مناسبت ...

دکتر الله وردی ارجمندی، رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه با صدور پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است؛
دوشنبه 30 آبان 1401

حل مشکلات پزشکان و تجهیز خانه های بهداشت از مهمتری ...

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی ، جلسه بررسی مشکلات پزشکان شاغل در حوزه بهداشت با حضور معاون بهداشتی ، معاون فنی و مدیر گروه گسترش ...
دوشنبه 30 آبان 1401

راه اندازی بخش جراحی قلب در بیمارستان امیرالمومنین ...

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه از راه اندازی بخش جراحی قلب در بیمارستان امیرالمومنین این شهر خبر داد.
دوشنبه 30 آبان 1401

رکورد شکنی عمل جراحی در بیمارستان سینای مراغه

رئیس مرکز آموزشی درمانی سینای مراغه گفت: با انجام ماهانه یک هزار عمل جراحی رکورد جدیدی در بیمارستان سینای مراغه ثبت شد.
يکشنبه 29 آبان 1401

پنجمین و ششمین دوره آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان ...

پنجمین و ششمین دوره آزمون جامع توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان مجموعه وزارت بهداشت با هدف افزایش سطح آگاهی و شناخت کارکنان جدید الاستخدام ...
جمعه 27 آبان 1401