شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  سومین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر
 با توجه به برگزاری سومین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر از علاقمندان واجد شرایط جهت تکمیل فرمهای مربوطه دعوت بعمل می آید.