سه شنبه 7 آذر 1402 _ 13 جمادى الأولى 1445 _ 28 نوامبر 2023
  برنامه عملیاتی حاکمیت امیر

برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی بیمارستان امیرالمومنین(ع)