آئین نامه و دستورالعمل های دانشکده علوم پزشکی مراغه

اخبار

کارگاه آموزشی بهداشت گوشت در کترینگ بیمارستان

1397/04/25

اطلاعیه دعوت به مصاحبه رشته شغلی فوریت های پزشکی

1397/04/23

اطلاعیه اعطای تسهیلات به ایجاد فرصت های شغلی پایدار

1397/04/21

بلوک زایمانی و بخش ان آی سی یو جدید بیمارستان شهید بهشتی به بهره برداری رسیدند

1397/04/20

دستگاه پمپ خون به قلب برای بخش آنژیوگرافی بیمارستا ...

1397/04/19

امحاء روغن های خوراکی مستعمل و سوخته توسط مدیریت غ ...

1397/04/19

دوره ضمن خدمت آموزش به بیمار برای گروههای پرستاری ...

1397/04/17

اطلاعیه بهداشتی در رابطه با مراقبت دوره ای سلامت گ ...

1397/04/17

برگزاری مراسم گرامیداشت روز ماما

1397/04/17

بازدید تیم معاونت درمان دانشکده، از پیشرفت پروژه ...

1397/04/14

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

1397/04/14

دفتر ارتباط با صنعت دانشکده علوم پزشکی مراغه برگز ...

1397/04/14

کارگاه آموزشی مدیریت پرستاری و جانشین پروری برای پ ...

1397/04/14

اطلاعیه مراقبت های دوره ای گروه سنی 5 تا 18 سال بر ...

1397/04/14

بهورزان نمونه خانه های بهداشت به مشهد مقدس اعزام ش ...

1397/04/13