چهارشنبه 10 خرداد 1402 _ 10 ذو القعدة 1444 _ 31 مه 2023
  نتایج آزمونها


نتایج آزمونها

دوره های معاونت بهداشتی      دوره های معاونت درمان  

   دوره های بدو خدمت             دوره های عمومی