شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  فرم های حوزه معاونت آموزشی
1- فرم قرارداد حق التدریس
  توجه: لازم به ذکر است که در زمان تحویل فرم مربوط ، 2 نسخه از فرم تکمیل شده ( که بصورت پشت رو پرینت شده است )به همراه مدارک  لازم شامل کپی حکم کارگزینی ( برای شاغلین ) ، لیست حضور و غیاب ، کپی آخرین مدرک تحصیلی و گواهی خارج از شیفت (برای مربیان) ضمیمه فرم گردد.

    جهت فعال سازي قابليت ويرايش  بر روی گزینه Enable Editing (مطابق شکل زیر) کلیک نمائید .