چهارشنبه 8 آذر 1402 _ 14 جمادى الأولى 1445 _ 29 نوامبر 2023
  معرفی معاون آموزشی پژوهشی دانشجوئی

 خلا صه اي از سوابق تحصيلي-آموزشي-پژوهشي واجرايي دکتراصغر تنومند(CV )

 

مشخصات فردي

نام ونام خانوادگي: اصغر تنومند

تاریخ تولد: 1345

وضيعت تاهل : متاهل

آدرس محل كار : دانشکده علوم پزشكي دانشكده مراغه

تلفن: 2276363-0421

سمت : عضو هیات علمی با مرتبه استادیار پايه 22

تحصيلات

1-      ديپلم تجربي از دبيرستان امام خميني مراغه- 1363

2-ليسانس زيست شناسي از دانشگاه اورميه – 1366(اتمام دوره درمدت 7ترم وفارغ التحصیل ممتاز دوره)

3-فوق ليسانس ميكروب شناسي پزشكي ازدانشگاه تربيت مدرس-1374

4- دکتری تخصصی(PhD ) ميكروب شناسي پزشكي ازدانشگاه تربيت مدرس( نفر اول ورودی دوره)- 1392

سوابق آموزشي

1-   تدريس دروس ميكروب شناسي- ايمنولوژي-انگل شناسي-اپيدميولوژي در مقاطع  و رشته های مختلف از سال 1374 تاکنون

2-      مدرس دوره ایمنی در آزمایشگاه برای کارکنان 

3-      مجري وهمكاري در طرحهای تحقیقاتی متعدد

4-       ارائه چهار طرح منتخب دانشگاه در جشنواره شهید مطهری

سوابق اجرائي

1-       معاونت آموزشي دانشكده پرستاري مراغه به مدت 18 ماه

2-       رياست دانشكده از سال 76-88

3-      معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه از بهمن ماه 92 -

4-      نماینده دانشکده علوم پزشکی مراغه در شورای عالی علوم،تحقیقات و فن آوری(عتف) طی سالهای91و 92

5-      عضو شوراي دانشگاه علوم پزشکی تبریزبه مدت 10 سال

6-      عضوشوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشکی تبریزبه مدت 10 سال

7-      عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه از سال 92

8-      عضوگروه فرآیند ارزشیابی بیرونی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریزطی سالهای 1386-1388

9-      عضو شورای نوین اداره بیمارستانهای علوم پزشکی مراغه

10-   رئیس کمیته آموزش گروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه علوم پزشکی مراغه

11-   عضو ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشکده علوم پزشکی مراغه

12-   عضو فعال بسيج كاركنان وبسيج اساتيد مراغه

13-   عضو انجمن باکتری شناسی، میکروب شناسی و نظام پزشکی ایران

دوره هاي طي شده

1-      كارگاه كاربرد كامپيوتر در زيست شناسي مولكولي در دانشگاه تهران

2-      كارگاه نانوتكنولوژي در تشخيص ودرمان سرطان

3-      كارگاه روش پژوهش

4-      كارگاه روش تدريس

5-      كارگاه مهارتهاي هفتگانه كامپيوتر (ICDL)

6-      كارگاه كاربرد انترنت

7-      كارگاه ارتقائ كيفيت

8-      كارگاه ارزشيابي

9-      كارگاه كاربردهاي PCR

10-   كارگاه استخراج  DNAو Gen Cloning

11-   كارگاه توليد آنتي بادي منوكلونال موشي وانساني

12-   طرح ضیافت اندیشه اساتید

13-  کارگاه محوری روش آموزش

 

سوابق پژوهشی:

مقالات

1-       دکتر محمد فرهادی، دکتر قربان بهزادیان نژاد و دکتر اصغر تنومند. بررسی عوامل باکتریایی بی هوازی در سینوزیت های مزمن. دانشور ،1375، سال سوم شماره 11، 12ص 31-35

2-       اصغر تنومند ،امير افشين خاكي ،حسين مهراد ،حسن منتظم ، مقصود كفشنوچي.  بررسی اثر جنتامایسین براستافیلوکوکوس اورئوس در حضورمیدان الکترومغناطیسی، مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 5، شماره 1

3-       سيد حسن منتظم، مقصود كفشنوچي، اصغر تنومند، بررسي سرواپيدميولوژي هپاتيت A   درجميعت شهري روستايي شهرستان ملكان برحسب سن وارتباط آن با خصوصيلت دموگرافيك، مجله علمي پژوهشي علوم پزشكي دانشگاه آزاداسلامي دوره 17 شماره 1 بهار 86 ص41-44

4-       - دکتر امیر افشین خاکی ، دکترجعفرسلیمانی راد ، دکتر حسن ارگانی ،  محمدعلی محجل شجا ، سینا زرین تن ، آرش خاکی ،  اصغر تنومند. بررسی اثرات احتمالی میدانهای الکترومغناطیسی برناباروری مردان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دوره 28 شماره 1 بهار 1385 صفحات 41-47

5-       دکتر افشین زاهدی ،  دکتر امیر افشین خاکی، دکترایرج سحرابی ، سینا زرین تن ،  اصغر تنومند ، اثرمیدان الکترومغناطیسی بربافت وزیکول سمینال موش صحرایی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین –سال دهم –شماره 4 ( پی درپی 41)-زمستان 1385

6-       بررسی اولیه اپیدمیولوژی هپاتیت C در شهرستان ملکان با روش Elisa . اصغر تنومند،

سيد حسن منتظم، مقصود كفشنوچي.مجله علمي پژوهشي گوارش-سال دوازدهم-شماره 3-پاييز86.

7-       اصغر تنومند، سید حسن منتظم، اصغر محمد پور اصل، فتانه کریمی  و فریده نیکنام. الگوی مقاومت دارویی باکتریهای جدا شده از عفونت های ادراری در منطقه ملکان طی سال های 1382-1383. فصلنامه دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان. سال دوم، شماره دوم ،زمستان 1386، صفحات 24-30.

8-       نازنین جلایی ، بهزاد الفتیان گیلان ، آق اویلی توسلی، اصغر تنومند، صابر رائقی. سرواپیدمیولوژي توکسوپلاسموز در زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه هاي مراکز بهداشتی بجنورد در سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1392 ، 5(ویژه نامه کمیته تحقیقات دانشجویی): 1105 -1101.

9-       فربد عبادی فرد آذر، عزیز رضاپور، اصغر تنومند، رزاق بیات،جلال عربلو، زهرا رضاپور.مطالعه فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز آموزشی-درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه بیمارستان سال یازدهم،شماره 2، تابستان 1391،شماره مسلسل 41 ، صفحات 55-64.

10-   لیلا شهري، فائزه علی اصغري ، اصغر تنومند، صابر رائقی،سعید برزگر. بررسی میزان پاسخ ایمنی واکسن هپاتیت B در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد در سال 1392، 1392 ، 5(ویژه نامه کمیته تحقیقات دانشجویی): 1057 -1060.

11-   فریده نیکنام، اصغر تنومند، فرحناز عبدالله زاده. بررسی موانع محیطی موجود در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مدرسان پرستاری.توسعه آموزش جندی شاپور،سال پنجم، شماره 2،تابستان 1393 صفحات 106-113.

 

 

12-   Asghar Tanomand, Safar Farajnia, Shahin Najar Peerayeh and Jafar Majidi. Cloning, Expression and Characterization of Recombinant Exotoxin A-Flagellin Fusion Protein as a New Vaccine Candidate against Pseudomonas aeruginosa Infections IBJ 2013, 17(1): 1-7

13-   Safar Farajnia, Shahin Najar Peerayeh, Asghar Tanomand, Jafar Majidi, Gholamreza Goudarzi , Behrooz Naghili, and Leila Rahbarnia. Protective efficacy of recombinant exotoxin A — flagellin fusion protein against Pseudomonas aeruginosa infection. Can. J. Microbiol.2015, 61: 60–64.

 

14-   Safar Farajnia, Vahideh Ahmadzadeh, Asghar Tanomand, Kamal Veisi, Shiva Ahdi Khosroshahi, and Leila Rahbarnia. Development trends for generation of single-chain antibody fragments. Immunopharmacol Immunotoxicol, 2014; 36(5): 297–308.

15-   Asghar Tanomand , Shahin Najar Peerayeh , Safar Farajnia , Jafar Majidi. Protective Properties of Nontoxic Recombinant Exotoxin A (Domain I-II) Against Pseudomonas aeruginosa Infection. Iranian Journal of Biotechnology. 2013 August; 11(3): 193-8.

16-   Maedeh Alizadeh, Fattaneh Karimi, Sousan Valizadeh, Mohammad Asghari Jafarabadi, Parvin Cheraghi, Asghar Tanomand*. Investigation on Relationship between Test Anxiety and Academic Performance of Nursing and Midwifery Students in Tabriz and Maragheh—Iran. Health, 2014, 6, 3055-3061.

17-   Katayun Aliakbarzade ; Safar Farajnia ; Ashraf Karimi Nik ; Farzaneh Zarei ; Asghar Tanomand. Prevalence of Aminoglycoside Resistance Genes in Acinetobacter baumannii Isolates. Jundishapur J Microbiol. 2014 October; 7(10): e11924.

18-   Asghar Tanomand, Rahib Abeshov and Safar Farajnia. Screening of Pseudomonas SP for Cephalosporin acylase Activity. Research journal of biological sciences. 2008, 3(10):1133-1136.

 

19-   A.Tanomand, H.Montazam , M.Kafshnochi. Seroepidemiology of hepatitis C antibody between rural and urban people. Research journal of biological sciences. 2007, 2 (5):561-563.

20-   A.Tanomand, F.Jamali, H.Montazam   HYDATID DISEASE OF THE BREAST: A CASE REPORT OF AN UNUSUAL LOCALIZATION. International Journal of Tropical Medicine. 2007, 2(2): 57-58 .

21-   Seyed Hassan Montazam , Asgar Tanomand , Mitra  Jelvehgari. HBsAb Measurement after Hepatitis B Vaccination and Introduction of Non-Responder Persons. Research journal of biological sciences. 2007, 2 (5):534-5537.

22-   Saeed Nafisi , Asghar tanoomand, Kaveh EbrahimPour , Davoud Kardan, Seyyed Reza Moaddab. STUDY THE EFFECTS OF HIGH AND LOW FREQUENCIES PULSED SQUARE ELECTROMAGNETIC FIELDS ON THE LOGARITHMIC GROWTH OF THE E.COLI. Journal of Atoms and Molecules 2(2); 2012 / 196–201.

23-   farnaz sahaf, Asghar Tanomand, Hassan Montazam . Ali Asgar Sany. Seroprevalence of Hepatitis B and HIV and Co-Infections among pregnant Women. Research journal of Medical Sciences. 2007,1(2): 138-141.

24-   A Khaki. G  Shokohi, MA Mohajel, R Mostofizadeh, S Zarintan, AA Khaki, H Montazm, A Tanomand. Ansa cervicalis as a variant of spinal accessory nerve plexus: A Case Report J. Clinical Anatomy. 2006,19:540-543.

25-   S.zarrintan , F. Jamali , R.S Tubbs ,A.A.Khaki , A. Salavati , A.Tanomand. A Wandering spleen presenting as a pelvic mass: case report and review of the literature Flia Morphol .2007,vol:66, No. 2,pp .1-187 .

26-   Asghar Tanomand, Rahib Abeshov and Safar Farajnia.  Determination of cephalosporin acylase activity by biological and colorimetric method in bacteria. African Journal of Biotechnology Vol. 8 (3).

27-   A.Tanomand,  S.H.Montazam., A.Khaki S.Sani 5-M.Najari nabi , M.kafshnochi. Efficiency of HBV vaccination for health care workers. J.Clinical Virology 36(supplement 2), July 2006.

28-   S.H.Montazam ,  A.Tanomand ,  A.Khaki,  A.A. Sani , M.Najari nabi. Seroprevalence of HBV in children and adults for estimating of national vaccine program , Malekan city Iran 2004 . J.Gastroenterology and Hepatology 21(supplement 2 ) March 2006.

29-   A.Tanomand. Isolation of cephalosporin acylase positive pseudomonas sp from clinical and environmental specimens by PCR method. Archives Of Iranian Medicine- Volume 10 /Number 4(Supplement 1) Oct 2007.

 

 

 

گنگره ها و سمینار ها:

1-      Salimi M , ,Majidi J, Tanomand A, Abdolalizade J, Aghebati L Preparation and Evaluation of Polyclonal Anti Body Against ExotoxinA- Flagellin Fusion Protein of Pseudomonas aeruginosa in Rabbit. Iranian journal of immunology, volume 11, supplement 1, april-may 2014, 12th international congress immunology and allergy Tehran April 29th to May 2nd 2014 .

2-      Tanomand A, Farajnia S , Najar Peerayeh S , Majidi J, Niknam F, Evaluation of adjuvant activity of Pseudomonas aeruginosa flagellin and /or exotoxin A, Iranian journal of immunology, volume 11, supplement 1, april-may 2014, 12th international congressimmunology and allergy Tehran April 29th to May 2nd 2014 .

3-      Nasim Karimipour, Dr Asghar Tanomand, ANTIBACTERIAL EFFECT OF SILVER NANOPARTICLES ON ACINETOBACTER BAUMANNII, Iranian J Publ Health, Vol. 43, Supplementary Issue, No. 2, 2014, Proceedings of “15th International Congress of Microbiology” Tehran, Iran, 26-28 Aug 2014.

4-      S.H.Montazam ,  A.A. Sani , M.Kafshnochi ,A Tanomand. Efficiency of Educational programs about STI. 1ST World Congress for Sexual Health, Abstract Book) –Sydney April 15-19 2007.

5-      - S.H.Montazam ,A A.Khaki ,  M.Kafshnochi,  A.Tanomand,  M.Elmi. Efficancy of Hepatitis B Vaccine among Students. 9th International Union against Sexually transmitted Infection World Congress -15-18 Nov 2005- Thailand.

6-      A.Tanomand . Study of Antibiotic Resistance In Vibrio Cholerae In Maragheh Region (1995- 2003). 2nd European Microbiologists  congress   - SPAIN July 4-8,2006.

7-      A.Tanomand, AA.Khaki, F Asadian, Epidemiologic study of tuberculosis in Maragheh region East Azarbaijan in Iran(2001-2003) 8th IEA-SEA Region scientific meeting 2004, India.

8-      A.Tanomand, H. Montazam. Prevalence of HBV serologic markers in university students. International union against sexualyy transmitted infections (IUSTI), Tailand.

9-      S.H.Montazam ,  A.Tanomand . Shiegella gastroenteritis, clinical and epidemiological aspects and antibiotic sensitivity, 1th  international Iranian congress of clinical microbiology Shiraz 2006.  

10-   اصغر تنومند، فتانه کریمی. بررسی عوامل عفونی شایع درعفونتهای واژینال. ولین کنگره سراسری انجمن متخصصین زنان مامایی نازایی ایران شاخه خراسان

11-   اصغر تنومند ، تاليفات سيد اسماعيل جرجاني پزشك مسلمان ايراني ورونق زبان فارسي. سومين همايش ديدگاههاي اسلام درپزشكي ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اسفند 1385.

12-   اصغرتنومند ، خديجه ساعد ، رقيه خليلي بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دبيرستاني شهرستان مراغه درمورد بيماري ايدز، اولين همايش سراسري دانشجويي بيولوژي-جامعه-نگاهي به آينده، علوم پزشکی مشهد ، بهمن 1384.

13-   -اصغرتنومند، دكتر حسن منتظم، دكتر افشين خاكي، دكتر محمودعلمي، مقصودكفشنوچي،  بررسی مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B  در شهرستان ملکان، كنفرانس(آسيايي-اقيانوسيه)پيشگيري ازسرطانهاي دستگاه گوارش علوم پزشکی رشت اردیبهشت 1384.

14-   دكتر حسن منتظم، دكتر افشين خاكي، دكتر محمودعلمي، اصغرتنومند، مقصودكفشنوچي، بررسی خون برای هلیکوباکتر پیلوری، كنفرانس(آسيايي-اقيانوسيه)پيشگيري ازسرطانهاي دستگاه گوارش علوم پزشکی رشت اردیبهشت 1384

15-   اصغرتنومند، دكتر حسن منتظم، ايوب پوررستم؛ بررسی نتایج تست رايت درمنطقه ملكان، اولين كنگره بيماريهاي مشترك بين انسان وحيوان، دانشگاه آزاد  اسلامی كرج، اردیبهشت ماه 1384.

16-   ملیحه اسداللهی ، اصغر تنومند، اقدامات عملي براي محافظت بيماران بستري درICU   از عفونتهاي بيمارستاني،دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خرداد 1384.

17-   بررسي تنوع عفونتهاي باكتريايي درمراجعين آزمايشگاههاي منطقه ملكان وتعيين باكتريهاي ايجادكننده هرنوع عفونت والگوي مقاومت آنتي بيوتيكي آنها، - دكتر حسن منتظم،  اصغرتنومند، دكتر افشين خاكي، هفتمين گنگره ميكروبشناسي ايران، علوم پزشكي سمنان بهمن 1383 .

18-   دكتر حسن منتظم، مقصودكفشنوچي، دكتر افشين خاكي، اصغرتنومند، دكتر محمودعلمي . ميزان شيوع انواع شيگلا دربين كودكان مبتلا به عفونتهاي روده اي وتعيين حساسيت آنتي بيوتيكي آنها درشهرستان ملكان، ششمين كنگره سراسري بيماريهاي داخلي، علوم پزشکی تهران، آبان ماه 1380.

19-    دكتر حسن منتظم، اصغرتنومند، دكتر افشين خاكي، بررسي انواع باكتريهاي ايجادكننده عفونتهاي روده اي والگوي مقاومت آنتي بيوتيكي آنها، هفتمين گنگره ميكروبشناسي ايران،، علوم پزشكي سمنان بهمن 1383

20-   دكتر حسن منتظم، مقصودكفشنوچي، دكتر افشين خاكي، اصغرتنومند، دكتر محمودعلمي، ججتي، بررسي ميزان عفونتهاي ادراري دربين زنان باردار درشهرستان ملكان، ششمين كنگره سراسري بيماريهاي داخلي، علوم پزشکی تهران، آبان ماه 1380.

21-   اصغرتنومند، فتانه كريمي، دكترحسن منتظم، بررسي عفونتهاي ادراري وتعيين حساسيت ومقاومت دارويي باكتريهاي جداشده درمنطقه ملكان، هفتمين گنگره ميكروبشناسي ايران،، علوم پزشكي سمنان بهمن 1383

22-   اصغر تنومند، بررسي 44 مورد وبا دركودكان زير 15سال درشهرستان مراغه ولزوم توجه ويژه به كودكان دراپيدمي ها،علوم پزشکی تهران، چهارمين همايش بيبن المللي كودكان25-20 زآبان ماه 81

23-   یونس پروین ، اصغر تنومند ، جعفر مجیدی، آموزش بعضی مفاهیم پایه ایمونولوژی به وسیله شعر برای دانشجویان علوم آزمایشکاهی،ششمین کنگره آزمایشگاه و بالین ، سمپوزیوم دانشجویان و کارشناسان آزمایشگاه

24-   فائزه نجف زاده  ، اصغر تنومند، ارتباط در آزمایشگاه میکروب شناسی و ارتقاء کیفیت، ششمین کنگره آزمایشگاه و بالین ، سمپوزیوم دانشجویان و کارشناسان آزمایشگاه

25-   سمانه عبدالمحمدی ، دکتر اصغر تنومند، کاربردهای درمانی و آرایشی سم بوتولینیوم و عوارض آن، ششمین کنگره آزمایشگاه و بالین ، سمپوزیوم دانشجویان و کارشناسان آزمایشگاه

26-   اصغر تنومند ،عباس صباغی ، آرش ابراهیمی، مهدی جوهر ، حمید مصطفی زاده ، فیض الله کشاورز، بررسی شیوع حاملین سالم استافیلوکوکوس اورئوس در پرسنل درمانی شهرستان مراغه ، ششمین کنگره آزمایشگاه و بالین ، سمپوزیوم دانشجویان و کارشناسان آزمایشگاه

27-   ..............

 

کتاب ها:

1-      دکتر سید شمس الدین اطهاری، دکتر اصغر تنومند، ابراهیم عظیمی، محمد عبدالعلی پور،رضا کاظمی قلعه،. بیوتکنولوژی پایه. نشر: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، شاهد و ایثارگران (10 تیر، 1392).

2-      دکتر زهره بابالو، دکتر سعید نفیسی ، دکتر سید شمس الدین اطهاری ، دکتر اصغر تنومند ، دکتر احسان حسینی ، نوروایمنواندوکرینولوژی، نشر: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، شاهد و ایثارگران (1391)

  

پایان نامه ها:

1-      بررسي تاثير ضد باكتريايی نانوذرات نقره بر عوامل عفونتهاي بيمارستاني مقاوم به دارو(سودوموناس آئروژینوزا،استافيلوكوكوس اپيدرميديس و اسينتوباكتربوماني). سيده نسيم کریمی پور- (راهنما)

2-      تایپینگ ژن mecA دراستافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی،حاملین سالم و پرسنل بیمارستان در شهرستان مراغه. ویدا فرزانه. (راهنما)

3-      بررسی شیوع ژن mecA دراستافیلوکوکوس اورئوس جداشده از پرسنل درمانی،نمونه های بالینی و حاملین سالم در شهرستان مراغه . لیلا حسنی. (رهنما)

4-      بررسی تاثیرغلظت ھای مختلف نانوذرات نقره روی ژنوم باکتری RAPD استرپتوکوکوس با استفاده ازنشانگرھای مولکول. نگین عشرتی.(مشاور)

5-      بررسی ایمنی زایی آنتی ژن های سونیکت شده سلول سودوموناس آئروژینوزا در مدل حیوانی . رضا منفرد. ( راهنما)

6-      بررسی اثر درمانی ، کمک درمانی و پیشگیری کننده آنتی بادی پلی کلونال ضد فیوژن پروتئین اگزوتوکسین A – فلاژلین سودوموناس آئروژینوزا در مدل موش. مهین سلیمی . ( مشاور)

7-      بررسی پلی مورفیسم ژن کواگولاز استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت جداشده از نمونه های پنیر منطقه ملکان. سمیرا قدرتی. (مشاور).

8-      بررسی تاثیر آنتاگونیستی باکتریهای پروبیوتیک بر عوامل رایج عفونت های بیمارستانی. ساناز جوسق(مشاور).

9-      بررسي مولكولي مقاومت بتالاكتامازي تيپ هاي (OXA – 23 , NDM – 1 ) در اسينتو باكتر بوماني ايزوله شده از بيمارستان امام رضا شهر تبريز.هاجر خانشی(مشاور).