چهارشنبه 8 آذر 1402 _ 14 جمادى الأولى 1445 _ 29 نوامبر 2023
  حفاظت اسناد

  
                       

حفاظت اسناد: 

  • شناسایی عناصر متعهد و تلاشگر و زمینه سازی جهت رشد آنان
  • بررسی صلاحیت و اعلام نظر جهت تصدی و انتصاب افراد در مشاغل حساس براساس دستورالعملهای اعلام شده ازسوی مراجع ذیصلاح
  •  شناسایی تخلفات،زمینه ها و مکانیزم انجام آن جهت ارائه به مراجع ذی ربط- جمع آوری و اطلاع رسانی اخبار اعم از(سیاسی،اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی) وانعکاس آنها به مدیریت و مراجع ذیصلاح
  • ارائه مشاوره امنیتی وخدمات اطلاعاتی لازم به بالاترین مقام اجرایی
  • بررسی مشکلات ارباب