شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
 
 نام و نام خانوادگی:
عباس بهروزی

سمت:
رئیس دفتر ریاست دانشکده و مسئول روابط عمومی