دوشنبه 3 مهر 1402 _ 09 ربيع الأول 1445 _ 25 سپتامبر 2023
  فرایند سلامت مادران

مادران

مأموريت برنامه: مهمترين وظيفه اين واحد ارائه مراقبتها جهت ارتقاء و حفظ سلامت مادران و نوزادان و پیشگیری از مرگ مادر در دوران بارداری می باشد .  

واحد مادران یکی از مهم ترین برنامه های واحد سلامت خانواده و جمعیت می باشد.این برنامه مادران باردار را در چند مرحله تحت مراقبت قرار می دهد که عبارتند از :

1.    مراقبتهای پیش از بارداری

2.    مراقبتهای دوران بارداری

3.    مراقبتهای پس از زایمان

 اهداف اختصاصي برنامه مادران :

- كاهش عوارض حاملگيها و زايمان‌هاي در معرض خطر

- بهبود كيفيت مراقبتهاي دوران بارداري

- افزايش زايمان ایمن

- افزايش پوشش خدمات پيش از بارداري

- كاهش ميزان سزارين

- افزايش مراقبتهاي پس از زايمان