تاریخ : شنبه 31 شهريور 1397
کد 1583

نهمین جلسه کمیته طرح تحول سلامت دانشکده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه نحوه ی اجرایی کردن پروتکل های ابلاغی وزارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، دکتر اصغر تنومند، رئیس دانشکده، با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت هیئت علمی دانشکده ، گفت: دبیرخانه کمیته طرح تحول سلامت باید از همکاری اعضای هیئت علمی برای بررسی علمی مسائل حوزه ی بهداشت و درمان و ارائه ی راهکار عملی بهره ببرد.
ایشان افزود: از این طریق و با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، می توانیم بصورت مطلوبتر پروتکل ها و گایدلاینهای ابلاغی وزارت بهداشت را اجرایی کنیم.
در بخش دیگری از این جلسه، خانم دکتر خاطرنشانیان فام، دبیر کمیته طرح تحول سلامت دانشکده، با اشاره به لزوم زمانبندی دقیق اجرای بسته ی سیاست های مدیریت هزینه در امور درمان ، دارو و تجهیزات ابلاغ شده از طرف وزاتخانه، از معاونت ها و بیمارستان ها خواست در اجرای بسته های سیاستی و مدیریت هزینه همکاری های مشخص شده را داشته باشند.
ایشان اذعان کرد: با توجه به متن سیاست ها، لزوم نهایی سازی فارموکوپه دارو، ملزومات بیمارستانی، اجرای گایدلاین های بالینی، لزوم استقرار نظام ارجاع، اجرای سیاست waiting list و خدمات ستاره دار، مدیریت فرمولاری آزمایشات، پرداخت مبتنی بر عملکرد مد نظر ستاد تحول دانشکده و ستاد تحول کشوری می باشد.
دبیر کمیته تحول سلامت دانشکده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از بحث های مهم دیگر توانمندسازی کارشناسان مدارک پزشکی، منشی های بخش و صندوقداران است که باید مدنظر قرار گیرد.
ایشان ادامه داد: احصاء عمل های پرتواتر و قیمت تمام شده آنها، تدوین پروتکل لیست انتظار اعمال جراحی و بیماران، تشکیل تیم مدیریت هزینه از جمله موارد دیگر است که باید مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی ست در این جلسه گزارش اقدامات واحدهای مختلف دانشکده در رابطه با پروتکل ها و گایدلاینهای مذکور ارائه شد و راهکارها و پیشنهادهای لازم ارائه شد.
 
  • نوشته شده
  • در شنبه 31 شهريور 1397
  • تعداد بازدید 116

اخبار

رئیس دانشکده بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد تاکید کرد

1398/04/25

جلسه آموزشی اعتباربخشی ملی بیمارستان ها نسل چهارم برگزار شد

1398/04/25

برنامه دانش آموزان عاری از پوسیدگی دندان پایه هفتم در سال 98 در شهرستان مراغه اجرا خواهد شد

1398/04/23

کارگاه آموزشی تریاژ در اورژانس برگزار شد

1398/04/22

جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن دیابت مراغه تشکیل شد

1398/04/22

فراخوان تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین )ع( و مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی م ...

1398/04/19

بازدید اعضای هیات بورد مهندسی بهداشت محیط از دانشکده علوم پزشکی مراغه

1398/04/19

جلسه آموزشی ایجاد باغچه خانگی در منازل روستایی برگزار گردید

1398/04/18

استقبال همشهریان مراغه ای از ثبت نام برای دریافت کارت اهدای عضو

1398/04/17

برگزاري مدرسه تابستانه کشوري

1398/04/17

رئیس دانشکده طی پیامی از همکاری مردم و مسئولین شهرستان در اجرای موثر بسیج ملی کنترل فشارخون قدردانی کرد

1398/04/16

آموزش عمومی در خصوص روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در محل درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی مراغه

1398/04/16

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه میرقدرت کریمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1398

1398/04/12

کنفرانس علمی اخلاق حرفه ای در دانشکده علوم پزشکی مراغه

1398/04/11