تاریخ : پنجشنبه 9 خرداد 1398
کد 1841

بازدید رئیس دانشکده از مراحل احداث موتورخانه جدید بیمارستان امیرالمومنین(ع)

به گزارش روابط عمومی، رئیس دانشکده به همراه معاون توسعه از مراحل پیشرفت این پروژه بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل مربوط قرار گرفت.
دکتر اصغر تنومند در این خصوص گفت: این پروژه بیش از 55 درصد پیشرفت دارد و ما امیدواریم با تامین اعتبار از محل های مشخص شده بتوانیم آن را به بهره برداری برسانیم.

وی افزود: با توجه به توسعه بخش های مختلف این بیمارستان از جمله احداث بخش آنژیوگرافی و سی سی یو تکمیل این پروژه از اولویت های دانشکده علوم پزشکی مراغه می باشد.

دکتر مجتهدی، معاون توسعه،  نیز با اشاره به اهتمام معاونت توسعه برای تکمیل پروژه های ناقص گفت: با وجود مشکلات اعتباری پروژه های در حال اجرای دانشکده متوقف نشده اند و با سرعت قابل قبولی اجراء می شوند.
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 9 خرداد 1398
  • تعداد بازدید 121

اخبار

جلسه آموزشی اعتباربخشی ملی بیمارستان ها نسل چهارم برگزار شد

1398/04/25

برنامه دانش آموزان عاری از پوسیدگی دندان پایه هفتم در سال 98 در شهرستان مراغه اجرا خواهد شد

1398/04/23

کارگاه آموزشی تریاژ در اورژانس برگزار شد

1398/04/22

جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن دیابت مراغه تشکیل شد

1398/04/22

فراخوان تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین )ع( و مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی م ...

1398/04/19

بازدید اعضای هیات بورد مهندسی بهداشت محیط از دانشکده علوم پزشکی مراغه

1398/04/19

جلسه آموزشی ایجاد باغچه خانگی در منازل روستایی برگزار گردید

1398/04/18

استقبال همشهریان مراغه ای از ثبت نام برای دریافت کارت اهدای عضو

1398/04/17

برگزاري مدرسه تابستانه کشوري

1398/04/17

رئیس دانشکده طی پیامی از همکاری مردم و مسئولین شهرستان در اجرای موثر بسیج ملی کنترل فشارخون قدردانی کرد

1398/04/16

آموزش عمومی در خصوص روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در محل درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی مراغه

1398/04/16

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه میرقدرت کریمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1398

1398/04/12

کنفرانس علمی اخلاق حرفه ای در دانشکده علوم پزشکی مراغه

1398/04/11

معاون درمان و رئیس اداره اورژانس دانشکده علوم پزشکی مراغه معرفی شدند

1398/04/06