تاریخ : سه شنبه 18 تير 1398
کد 1876

در راستای ترویج تغذیه سالم در مناطیق روستایی

جلسه آموزشی ایجاد باغچه خانگی در منازل روستایی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی ، جلسه آموزشی با هدف ترويج تغذيه سالم و ایجاد باغچه خانگی در منازل روستایی برای زنان روستايي و عشايري در حسینیه روستای کرمجوان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی ، جلسه آموزشی با هدف  ترويج تغذيه سالم و ایجاد باغچه خانگی در منازل روستایی برای زنان روستايي و عشايري در حسینیه روستای کرمجوان برگزار شد.

پیرو تفاهم نامه مشترک دفتر بهبود تغذيه جامعه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با دفتر توسعه فعاليت هاي کشاورزي زنان روستايي و عشايري و ادارات جهاد کشاورزي در زمينه آموزش و ترويج تغذيه سالم با رويکرد بهبود تغذيه در جامعه زنان روستايي و عشايري بر اساس برنامه ريزي انجام شده جلسه آموزشی در مورخه 12/8/98 در حسینیه روستای کرمجوان برگزار شد.

اين جلسه آموزشی که با شرکت حدود30 نفر از زنان روستایی ، کارشناسان اداره جهادکشاورزی و بهبودتغذیه معاونت بهداشتی ، بهورزان خانه بهداشت کرمجوان و تسهیلگر برگزارگردید،پس از تشریح اهمیت برنامه توسط کارشناس مسئول گروه بهبودتغذیه معاونت بهداشتیآموزش های لازم با عنوان تغذیه سالم با تاکید بر هرم غذایی،کاهش مصرف قند ،نمک و چربی توسط بهورز خانه بهداشت کرمجوان واصول صحیح سم پاشی وکوددهی جهت توليد محصول سالم توسط کارشناساداره ترویج کشاورزی خداجو داده شد.در پایان اسامی داوطلبین ایجاد باغچه سبزیجات جهت راهنمایی در طول مراحل کاشت، داشت و برداشت توسطکارشناس اداره ترویج کشاورزی خداجو ثبت گردید.پس از اجرای برنامه آموزشی از نمونه باغچه خانگی یکی از اهالی روستا بازدید به عمل آمد
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 18 تير 1398
  • تعداد بازدید 55
  • واحد ارجاع دهنده روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه
آلبوم تصاویرجلسه آموزشی ایجاد باغچه خانگی در منازل روستایی برگزار گردید

اخبار

جلسه آموزشی اعتباربخشی ملی بیمارستان ها نسل چهارم برگزار شد

1398/04/25

برنامه دانش آموزان عاری از پوسیدگی دندان پایه هفتم در سال 98 در شهرستان مراغه اجرا خواهد شد

1398/04/23

کارگاه آموزشی تریاژ در اورژانس برگزار شد

1398/04/22

جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن دیابت مراغه تشکیل شد

1398/04/22

فراخوان تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین )ع( و مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی م ...

1398/04/19

بازدید اعضای هیات بورد مهندسی بهداشت محیط از دانشکده علوم پزشکی مراغه

1398/04/19

جلسه آموزشی ایجاد باغچه خانگی در منازل روستایی برگزار گردید

1398/04/18

استقبال همشهریان مراغه ای از ثبت نام برای دریافت کارت اهدای عضو

1398/04/17

برگزاري مدرسه تابستانه کشوري

1398/04/17

رئیس دانشکده طی پیامی از همکاری مردم و مسئولین شهرستان در اجرای موثر بسیج ملی کنترل فشارخون قدردانی کرد

1398/04/16

آموزش عمومی در خصوص روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در محل درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی مراغه

1398/04/16

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه میرقدرت کریمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1398

1398/04/12

کنفرانس علمی اخلاق حرفه ای در دانشکده علوم پزشکی مراغه

1398/04/11

معاون درمان و رئیس اداره اورژانس دانشکده علوم پزشکی مراغه معرفی شدند

1398/04/06