تاریخ : دوشنبه 17 تير 1398
کد 1877

برگزاري مدرسه تابستانه کشوري

مدرسه تابسـتانه ملی با عنوان "رقابت بزرگ پروپوزال نویسی دانشـجویی" با هدف آشـنایی دانشجویان با گامهاي پژوهشی وایجادروابط پژوهشی بین دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور توسـط دانشـگاه علوم پزشـکی اردبیل در تاریخهاي 28 مرداد الی 1 شـهریور ماه 98 در محل دانشـکده داروسازي این دانشـگاه برگزار خواهد شد.
مدرسه تابسـتانه ملی با عنوان "رقابت بزرگ پروپوزال نویسی دانشـجویی" با هدف آشـنایی دانشجویان با گامهاي پژوهشی وایجادروابط پژوهشی بین دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور توسـط دانشـگاه علوم پزشـکی اردبیل در تاریخهاي 28 مرداد الی 1 شـهریور ماه 98 در محل دانشـکده داروسازي این دانشـگاه برگزار خواهد شد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
http://arums.ac.ir/fa مراجعه ویا با شماره تلفن 33522438-045 تماس حاصل فرمایند.

 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 17 تير 1398
  • تعداد بازدید 21
  • واحد ارجاع دهنده روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه
آلبوم تصاویربرگزاري مدرسه تابستانه کشوري

اخبار

جلسه آموزشی اعتباربخشی ملی بیمارستان ها نسل چهارم برگزار شد

1398/04/25

برنامه دانش آموزان عاری از پوسیدگی دندان پایه هفتم در سال 98 در شهرستان مراغه اجرا خواهد شد

1398/04/23

کارگاه آموزشی تریاژ در اورژانس برگزار شد

1398/04/22

جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن دیابت مراغه تشکیل شد

1398/04/22

فراخوان تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین )ع( و مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی م ...

1398/04/19

بازدید اعضای هیات بورد مهندسی بهداشت محیط از دانشکده علوم پزشکی مراغه

1398/04/19

جلسه آموزشی ایجاد باغچه خانگی در منازل روستایی برگزار گردید

1398/04/18

استقبال همشهریان مراغه ای از ثبت نام برای دریافت کارت اهدای عضو

1398/04/17

برگزاري مدرسه تابستانه کشوري

1398/04/17

رئیس دانشکده طی پیامی از همکاری مردم و مسئولین شهرستان در اجرای موثر بسیج ملی کنترل فشارخون قدردانی کرد

1398/04/16

آموزش عمومی در خصوص روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در محل درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی مراغه

1398/04/16

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه میرقدرت کریمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1398

1398/04/12

کنفرانس علمی اخلاق حرفه ای در دانشکده علوم پزشکی مراغه

1398/04/11

معاون درمان و رئیس اداره اورژانس دانشکده علوم پزشکی مراغه معرفی شدند

1398/04/06