سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  تصاویر منتخب

تصاویر منتخب مراسم ارتقا و رونمایی از دانشکده علوم پزشکی مراغه