چهارشنبه 8 آذر 1402 _ 14 جمادى الأولى 1445 _ 29 نوامبر 2023
  معرفی بیمارستان

تاریخچه و معرفی بیمارستان  


حوزه تخصص : کودکان و زنان و زایمان


رییس بیمارستان : دکتر کیومرث مرزپور
مدیر بیمارستان : فرهاد ساجد نیا
مدیر دفتر پرستاری: اعظم حیدری اصل