سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  معرفی بیمارستان

تاریخچه و معرفی بیمارستان  


حوزه تخصص : کودکان و زنان و زایمان


رییس بیمارستان : دکتر کیومرث مرزپور
مدیر بیمارستان : فرهاد ساجد نیا
مدیر دفتر پرستاری: اعظم حیدری اصل