شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  بیمارستان امیرالمومنین
  بیمارستان امیر المومنین (ع) در مسیر تعالی 

با استعانت از درگاه الهی تا آخر شهریور ماه پورتال اختصاصی بیمارستان امیرالمومنین(ع) مراغه  راه اندازی خواهد شد  ...

 

تعرفه خدمات شایع بیمارستان امیرالمومنین (ع) مراغه در سال 1394