دوشنبه 3 مهر 1402 _ 09 ربيع الأول 1445 _ 25 سپتامبر 2023
  برنامه عملیاتی حاکمیت امیر

برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی بیمارستان امیرالمومنین(ع)