پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
  آزمایشگاه

آزمایشگاه:

 در بخش آزمایشگاهی، دانشکده با دارا بودن دو آزمایشگاه فعال و مجهز به تجهیزاتی از قبیل میکروسکپ نوری دو چشمی، میکروسکپ ایمونو فلورانس،دستگاه الایزا ریدر،سانتریفیوژ،اسپکتروفتومتر و غیره در فضایی بالغ بر 240 متر مربع در حال ارائه خدمت به دانشجویان می باشد.

شایان ذکر است که آزمایشگاه دانشکده در امر پژوهش نیز فعال بوده و در ارتباطی تنگاتنگ با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تعامل و تبادل اطلاعات می باشد.