دوشنبه 3 مهر 1402 _ 09 ربيع الأول 1445 _ 25 سپتامبر 2023
  معرفی معاونت آموزش و دانشجویی

مرکز آموزش مهارتهای بالینی(پراتیک):

هدف مرکز مهرتهای بالینی آماده ساختن دانشجویان از نظر مهارتهای عملی برای ورود به بخشها و محیط بیمارستان و آموزش بر بالین بیمار است. بطوریکه دانشجویان در زمان حضور بر بالین بیمار واجد دانش کافی در زمینه سلامت، بیماری و اصول مراقبت از بیمار توأم با مهارت عملی باشند تا با حداقل استرس بتوانند مراقبتهای لازم از بیمار را به عمل آورند. در این راستا، شبیه سازی یک محیط بالینی که در آن دانشجو ضمن آشنایی با تجهیزات مختلف مرتبط با مراقبت از بیمار و چگونگی استفاده از آنها بر بالین بیمار قبل از ورود به محیط بیمارستان، هدف اصلی این مرکز است. این مرکز زمینه را برای دستیابی به استراتژیهای جدید آموزش در پرستاری را فراهم می­کند. سایر اهداف مرکز شامل موارد زیر می باشند :

1.   شبیه­سازی یک محیط بالینی (هدف اصلی مرکز)

2.   کاهش فاصله بین تئوری و بالین

3.   ارتقاء مهاتهای بالینی و ارتباطی دانشجو در محیط آرام و کنترل شده

4.   ایجاد فرصت برای یادگیری مستقل و مداوم

5.   کاهش استرس دانشجو در فراگیری مهارتها

6.   افزایش انگیزه و آمادگی در دانشجویان

7.    ارتقاء شیوه­های ارزشیابی

 

امکانات و تجهیزات مرکز

مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشکده شامل امکانات و تجهیزاتی از قبیل دستگاه الکتروکاردیوگرام (EKG )، وسایل تعبیه NGT ، سونداژ، انجام پانسمان و بخیه، اشکال مختلف دارویی، تزریقات، لارنگوسکوپ، افتالموسکوپ، فشارسنج­ها، ترمومترها، دستگاه ساکشن و سایر وسایل برای آموزش مهارتهای پرستاری، اطفال، معاینات فیزیکی، کمکهای اولیه و بخش ویژه  برای دانشجویان است.

از فعالیتهای مهم مرکز آموزش مهارتهای بالینی تدریس مهارتهای پرستاری است که به شرح زیر

می­باشد:

ü      آماده کردن محیط مناسب برای بستری بیمار

ü      تآمین بهداشت فردی

ü      روشهای انتقال و پوزیشن ­(وضعیت) دادن به بیمار

ü      مدیریت وسایل استریل و اجرای تکنیکهای استریلیزاسیون

ü      تعبیه NGT (سوند معده) و انجام سونداژ مثانه

ü      نحوه انجام انواع تزریقات

ü      آماده کردن وسایل و داروهای مختلف خوراکی، استنشاقی، تزریقی و...

ü      تعبیه آنژیوکت در بالغین و سرم درمانی

ü      انواع روشهای اکسیژن رسانی با کانول بینی، ماسک و...

ü      انواع روشهای ساکشن

ü      نحوه مراقبت از لوله تراکیاستومی، تعبیه ایروی و...

ü      تکنیکهای پانسمان و بخیه

ü      روشهای مختلف انجام بانداژ

ü      کنترل علائم حیاتی

ü      وسایل انجام انما و مراقبت از کلوستومی

 

 


رشته های تحصیلی :

هم اکنون در پنج رشته تحصیلی که به تفکیک عبارتند از پرستاری، کاردانی اطاق عمل، فوریتهای پزشکی، بهداشت عمومی و علوم آزمایشگاهی قریب به 420 نفر دانشجو در حال تحصیل و علم اندوزی در جهت پیشبرد سطح علمی کشور و خدمت به جامعه هستند.