شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات :

سایت اینترنت دانشکده پرستاری مراغه در سال 1389 با تعداد 10 دستگاه مورد بهره برداری قرار گرفت. سایت مزبور در فضایی به مساحت 38 مترمربع در ضلع جنوبی دانشکده واقع است و مورد استفاده دانشجویان قرار میگیرد. سایت کامپیوتر مشتمل بر 10 سیستم کامپیوتری پیشرفته می باشد و دارای یک سرور اصلی که از طریق کابل فیبر نوری و خط دیتا پاسخگوی نیاز اینترنتی دانشجویان می باشد. 

با نصب و راه اندازی سرور اتوماسیون اداری کلیه مکاتبات دانشکده از طریق اتوماسیون انجام می گیرد. گام بعدی در این راستا سینک کردن سرورهای فعال در سطح واحدهای دانشکده علوم پزشکی مراغه به منظور تسهیل و تسریع در امر مکاتبات اداری می باشد.