سه شنبه 7 آذر 1402 _ 13 جمادى الأولى 1445 _ 28 نوامبر 2023
  تصاویر منتخب

تصاویر منتخب مراسم ارتقا و رونمایی از دانشکده علوم پزشکی مراغه