پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
  تصاویر منتخب

تصاویر منتخب مراسم ارتقا و رونمایی از دانشکده علوم پزشکی مراغه