دوشنبه 3 مهر 1402 _ 09 ربيع الأول 1445 _ 25 سپتامبر 2023
  اعلام نیاز به نیروی طرحی
 

 برگ راهنمای ثبت نام متقاضیان طرح نیروی انسانی

 

قابل توجه متقاضیان انجام طرح نیروی انسانی

از فارغ التحصیلان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان تقاضا دارد برای اطلاع از قوانین و مقررات طرح ،نحوه و زمان ثبت نام و توزیع نیرو به شرح زیر اقدام نمایند.

1-       دارندگان مقاطع و رشته های تحصیلی مشخص شده در جدول زیر ،در تاریخهای ذکر شده به سایت مراجعه و ضمن کسب اطلاعات جدیدو تمایل به انجام طرح در مراکز مشخص شده در جدول زیر برگ راهنمای ثبت نام را از سایت دریافت (درادامه این صفحه )و با مطالعه دقیق مفاد آن ،به همراه مدارک و مستندات مورد اشاره از تاریخ 10/5/1392 لغایت وقت اداری 17/5/1392 به آدرس تبریز –گلگشت ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراجعه و به صورت حضوری در واحد طرح نیروی انسانی ثبت نام نمایند.

تذکر مهم 1:با عنایت به نیاز ضروری و عدم تکمیل ظرفیت در واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های تحصیلی (دندانپزشکی –داروسازی –پرستاری –کارشناس مامایی جهت انجام خدمات مامایی و پرستاری در مراکز شبانه روزی بهداشتی –اتاق عمل –هوشبری –رادیولوژی –مدارک پزشکی )ثبت نام از رشته های مزبور تا اطلاع ثانوی هر ماه 11 الی 20 همان ماه ادامه خواهد یافت.

تذکر مهم 2:توزیع و تقسیم مشمولین پس از ثبت نام متقاضیان و دریافت تاییدیه تحصیلی نامبردگان ،بر اساس اولویت بندی مراکز انجام خواهد شد.

تذکر مهم 3:ثبت نام کنندگان می توانند جهت پیگیری تاییدیه تحصیلی به سایت وزارتخانه به آدرس :

http://tarh.behdasht.gov.ir   (قسمت تایید فراغت از تحصیل پزشکان و پیراپزشکان )مراجعه نمایند.

تذکرمهم 4 :در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی تبریز افرادی می توانند ثبت نام نمایند که بومی تبریز بوده و شرایط احراز موارد خاص اعلام شده در برگ راهنما را داشته باشند.

تذکر مهم 5 :با توجه به اینکه ثبت نام متقاضیان صرفآ از طریق اداره طرح انجام خواهد شد لذا از مشمولین تقاضل می شود