شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
     دریافت فرمهای ثبت نام آزمون سراسری 1393

پذیرفته شده محترم شما بایستی فرمهای ذیل را دریافت و پس از تکمیل در روز ثبت نام  با بهمراه داشتن سایر مدارک اعلام شده در همین سایت به مسئولین ثبت نام در دانشکده علوم پزشکی مراغه تسلیم نمائید. 

مدارک لازم برای ثبت نام

1- دریافت و تکمیل فرمهای ارائه شده در بخش فرمهای ثبت نامی ارائه شده در سايت دانشکده ( تکميل با توجه به توضيح مقابل فرمها)

2- اصل و يکبرک کپی کارت ملی(پشت و رو يک برگ)

3- اصل گواهی پيش دانشگاهی

4- اصل گواهی ديپلم متوسطه سه ساله با ذکر معدل کتبی

5- اصل ريز نمرات دوره متوسطه

6- اصل گواهی پايان طرح نيروی انسانی(برای فارغ التحصيلان مقطع کاردانی)

7- عکس رنگی 4*3 دوازده قطعه

8- مدرکی که وضعيت نظام وظيفه داوطلبين مرد را مشخص نمايد.(برای درخواست معافیت تحصیلی پذیرفته شدگان ذکور بایستی فرم شماره چهار معافیت دانش آموزی را از دبیرستان محل تحصیل درخواست،تکمیل و با عکس و مهر به همراه داشته باشید)