چهارشنبه 8 آذر 1402 _ 14 جمادى الأولى 1445 _ 29 نوامبر 2023
  طرح درس اساتید هیات علمی
دکتر جمال حلاج زاده
        طرح درس روزانه بیوشیمی پزشکی 2  (doc)                   

        طرح درس روزانه هورمون شناسی  (doc

        طرح درس بیوشیمی عمومی  (ِdoc)


محمد احمدپور
        طرح  درس فوریتهای پزشکی در شرایط خاص (pdf)
        طرح درس اصول و فنون مراقبتها ازبیمار (pdf)
        طرح درس اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری (pdf)
        طرح درس آموزش بهداشت و ارتباطات (pdf)
        طرح درس پرستاري در بحران (pdf)
       طرح درس زبان تخصصی (pdf)
       طرح درس فرآیند عملیات و اطلاعات فنی (pdf)

ابراهیم علی افسری

      طرح درس بررسی وضعیت سلامت (doc)
     طرح درس