پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
 
 
 
 
 نظر سنجی
شما بعنوان یک شهروند چقدر از نحوه ارائه خدمات ، عملکرد و زمان رسیدن به محل حادثه توسط عوامل مرکز فوریت های پزشکی رضایت دارید؟ 
 
  اورژانس

مطالب بزودی بارگذاری خواهد شد ...