شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
 
        
نام : مصطفی

نام خانوادگی : الهوردی زاده باقری

تحصیلات : کارشناس

رشته : برق ،الکترونیک

سابقه : 7سال

شماره تماس : 37256901