پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
 
حسین آفتابی

کارشناس مسئول روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

سابقه خدمت:

27 سال

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

دانشجوی دوره دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی

سابقه تدریس در دانشگاه سراسری و دانشکده پرستاری و مامائی مراغه

Email:aftabihosein@gmail.com

شماره تماس:

04137256920

09148863162