پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
 

مینا آزارشی

کارشناس روابط عمومی

سابقه خدمت:

 24 سال

سوابق خدمتی:

مسئول طرح تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به شکایات دانشکده علوم پزشکی مراغه

مدیر روابط عمومی مرکز توسعه سلامت کیش

مسئول بهداشت مدارس مرکز توسعه سلامت کیش

مسئول پایگاه بهداشتی اسلام آباد ارومیه