سه شنبه 4 مهر 1402 _ 10 ربيع الأول 1445 _ 26 سپتامبر 2023
  معرفی اعضای گروه سلامت خانواده

 

                                                                                                                    

معرفی همکاران ستادی :

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

عنوان شغلی

نام برنامه

سابقه خدمت

شماره تلفن و Email

دکتر اکرم شتایی

پزشکی  عمومی

کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده وجمعیت

برنامه ريزي ، هماهنگي و نظارت بر كليه برنامه هاي جاری و ابلاغي

15 سال

04212222221

a.shetaee1969@yahoo.com

انور السادات برار

کارشناس مامایی

کارشناس بهداشت خانواده

مادران - نوزادان

9 سال

04212222221

آرزو کیومرزی

کارشناس مامایی

کارشناس

تنظیم خانواده

تنظیم خانواده  میانسالان – سالمندان

4 سال

04212222221

ویدا طهماسبی

کارشناس بهداشت  عمومی

کارشناس بهداشت خانواده

کودکان - شیرمادر

4 سال

04212222221