شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  سایتها و لینکهای مفید

 

  سایتها و لینکها مفید

 

           
           وزارت بهداشت و درمان    
www.behdasht.gov.ir

 
 


پایگاه خبری-اطلاع رسانی و ب د http://webda.ir

 
 

         
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز   
www.tbzmed.ac.ir       

 
 

            
       مشاوره الکترونیکی سلامت          
www.samas.ir   

 
 

      
        مرکز کشوری مدیریت سلامت  
http://npmcweb.tbzmed.ac.ir

 
 

  بانک تخصصی پزشکی    http://www.medtube.ir          

 

 

                آب وهوا        www.irimo.ir/farsi/province/Azar-sharghi.asp 

 
 

  پایگاه عرضه اطلاعات سلامت    http://old.tbzmed.ac.ir/health_infcenter/index.htm 

 
 

سامانه آموزش  مداوم دانشگاه تبریز         http://cme.tbzmed.ac.ir/systems/cme/#home 

 
 

 سامانه آموزش  مداوم دانشگاه شهید بهشتیhttp://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=19      

 
 

 روزنامه سلامت                 http://www.salamat.ir/

 
 

       سامانه آموزش الکترنیک سلامت                       http://salamat.ulc.ir/Default.aspx 

 
 

                  سایت پزشکی ورزشی ایران                                      http://www.sportmedicine.ir/ 

 
 

پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایرانhttp://www.irteb.com/medicalsite/saithayepezeshki.htm