شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  حفاظت IT


  حفاظت IT :

- تهیه طرحهای حفاظتی وصدور دستورالعملهای لازم جهت حفاظت از نحوه نگهداری سیستم های سخت افزاری ونرم افزاری
- آموزش های لازم به منظور چگونگی  حفاظت  داده ها به کاربران  سیستمهایlan-wan-web
- آموزش حفاظت نیروی انسانی در
  مقابل رایانه و  بالعکس