پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
  ارتباط با حراستتلفن مستقیم
041  -  37229677

نمابر
041   -  37222383

آذربایجانشرقی ، مراغه ، خیابان شهید مصطفی خمینی ( خیابان دانشسرای سابق) جنب بیمارستان سینا

 کد پستی 5513737196