شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  اهداف و شرح وظایف گروه سلامت خانواده و جمعیت

معرفی واحد:

    واحد سلامت خانواده و جمعیت یکی از واحدهای تحت نظر معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
می باشد . در شهرستان مراغه این واحد با 4 كارشناس ستادي مسئوليت برنامه ريزي ، آموزش، پايش و نظارت وهماهنگي و پشتيباني برنامه هاي ابلاغي را بر عهده دارد. در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی حدود 58 نفر از پرسنل بهداشتي شامل کارشناسان و کاردانهای بهداشت خانواده و مامایی در حال ارائه خدمات و برنامه هاي واحد
می باشند .

اهداف كلي :

- كاهش مرگ و مير مادران باردار و نوزادان

- ارتقای سطح سلامت نوزادان

  ارتقای سطح سلامت كودكان زير 8 سال
 
-ارتقای كيفيت زندگي ميانسالان

ارتقای كيفيت زندگي سالمندان

-بهبود وضعيت تنظيم خانواده ( تصمیم گیری برای حاملگی با برنامه ریزی ، آگاهانه ، آزادانه و مسئولانه )

 - کاهش بارداری های پرخطر و ناخواسته

- افزايش تغذيه انحصاري با شير مادر در 6 ماه اول زندگي و تداوم شير مادر همراه غذاهاي كمكي تا پايان 2 سالگي