آرشیو آرشیومناقصه ها و مزایده ها

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه کلینیک ویژه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

(255)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه کلینیک ویژه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

يکشنبه 2 دي 1397

آگهی مزایده عمومی اجاره محل کپی و چاپ وتکثیر بیمارستان شهید دکتر بهشتی

(214)

علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند از محل مورد اجاره و شرایط آن با هماهنگی قبلی بازدید بعمل آورده و توضیحات لازم را از مدیریت بیمارستان کسب کرده و پیشنهادات خود را تا تاریخ 1397/09/27 تا ساعت13 روز چهار شنبه تحویل دفتر مدیریت بیمارستان نمایند.

دوشنبه 26 آذر 1397

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی بیمارستان شهیددکتربهشتی مراغه

(137)

بیمارستان شهید دکتربهشتی مراغه درنظرداردبراساس عقد تفاهم نامه انجام امورمربوطه ،ایاب وذهاب کارکنان را طبق تعرفه های ذیل به آژانس های تاکسی تلفنی ،طبق شرایط ذیل واگذارنماید.

دوشنبه 26 آذر 1397

آگهی مزایده عمومی اجاره محل فروشگاه بیمارستان شهید دکتر بهشتی

(408)

آگهی مزایده عمومی اجاره محل فروشگاه بیمارستان شهید دکتر بهشتی

شنبه 10 آذر 1397

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز بهداشتی درمانی کرمجوان و دیوارهای محوطه

(117)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز بهداشتی درمانی کرمجوان و دیوارهای محوطه

چهارشنبه 7 آذر 1397

آگهی مزایده عمومی اجاره محل پارکینگ بیمارستان شهید دکتر بهشتی

(207)

آگهی مزایده عمومی اجاره محل پارکینگ بیمارستان شهید دکتر بهشتی

پنجشنبه 1 آذر 1397

آگهی استعلام قیمت واگذاری بوفه مرکز آموزشی درمانی سینا مراغه

(326)

آگهی استعلام قیمت واگذاری بوفه مرکز آموزشی درمانی سینا مراغه

پنجشنبه 1 آذر 1397

آگهی مناقصه عمومی خرید حجمی خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا مراغه

(553)

آگهی مناقصه عمومی خرید حجمی خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا مراغه

شنبه 14 مهر 1397

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مرکز جامع سلامت سهند و پایگاه 115 پهرآباد

(247)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مرکز جامع سلامت سهند و پایگاه 115 پهرآباد

سه شنبه 10 مهر 1397

آگهی استعلام بهای عملیات تکمیل پروژه مرکز بهداشتی درمانی روستای طالب خان دانشکده علوم پزشکی مراغه

(162)

آگهی استعلام بهای عملیات تکمیل پروژه مرکز بهداشتی درمانی روستای طالب خان دانشکده علوم پزشکی مراغه

دوشنبه 9 مهر 1397

اخبار

رئیس دانشکده بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد تاکید کرد

1398/04/25

جلسه آموزشی اعتباربخشی ملی بیمارستان ها نسل چهارم برگزار شد

1398/04/25

برنامه دانش آموزان عاری از پوسیدگی دندان پایه هفتم در سال 98 در شهرستان مراغه اجرا خواهد شد

1398/04/23

کارگاه آموزشی تریاژ در اورژانس برگزار شد

1398/04/22

جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن دیابت مراغه تشکیل شد

1398/04/22

فراخوان تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین )ع( و مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی م ...

1398/04/19

بازدید اعضای هیات بورد مهندسی بهداشت محیط از دانشکده علوم پزشکی مراغه

1398/04/19

جلسه آموزشی ایجاد باغچه خانگی در منازل روستایی برگزار گردید

1398/04/18

استقبال همشهریان مراغه ای از ثبت نام برای دریافت کارت اهدای عضو

1398/04/17

برگزاري مدرسه تابستانه کشوري

1398/04/17

رئیس دانشکده طی پیامی از همکاری مردم و مسئولین شهرستان در اجرای موثر بسیج ملی کنترل فشارخون قدردانی کرد

1398/04/16

آموزش عمومی در خصوص روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در محل درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی مراغه

1398/04/16

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه میرقدرت کریمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1398

1398/04/12

کنفرانس علمی اخلاق حرفه ای در دانشکده علوم پزشکی مراغه

1398/04/11